Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Sözleşme 06.02.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler’e Dair Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için Sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir:

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Satıcı:  Vepa Aktif Spor Giyim A.Ş.

Adres: Sultan Selim Mah.Uçar Sok.No:3  Kağıthane/İstanbul

Telefon : 0212 381 20 00

Alıcı:  Müşteri olarak www.vepa62.com sitesine  üye olan kişiyi ifade eder.  Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 . SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait  www.vepa62.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/ürünleri sipariş verdiğini iş bu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.vepa62.com sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME ve İADEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Ödeme Şekli 3.1.2. Kredi Kartı ile Ödeme:

Alıcı’nın Kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili kısımlardaki bölüme doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Banka kampanyalar düzenleyerek Alıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir ve Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda www.vepa62.com adresinde kampanyalar hakkında bilgi verilecektir. Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması Banka inisiyatifindedir.

3.1.3. Havale ile Ödeme:

Alıcı Havale ile ödemede bulunmak isterse, Satıcı’nın Türk Ekonomi Bankası 4.Levent Şubesi, hesap numarası 42911632 ve IBAN numarası TR12 0003 2000 0000 0042 9116 32 olan hesabına havale yapacaktır.

3.2. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı Sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. İade Prosedürü

3.3.1. Kredi Kartına İade Prosedürü: Alıcı'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü banka tarafından belirlenecektir. Alıcı, ilgili banka tarafından uygulanacak iade prosedürünü peşinen kabul ettiğini beyan eder.

3.3.2. Havale Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: Havale ödeme seçeneklerinde iade Alıcı’dan Banka hesap bilgileri istenerek, Alıcı’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale şeklinde yapılacaktır.

3.4. Teslimat Şekli ve Adresi Teslimat, anlaşmalı kargo şirketlerinden biri aracılığı ile Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya geri iade edilmesinden dolayı giderler Alıcı’ya aittir. Kargo bedeli ürün bedeline dahil değildir. Kargo bedeli sipariş tutarına eklenmekte ve Alıcı tarafından ödenmektedir. Kargo bedeline ilişkin olarak yapılan kampanyalar Satıcı’nın  inisiyatifindedir.

MADDE 4 . ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; hasarlı ve ayıplı ürün/ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/ürünlerin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün/ürünler kullanılmamalıdır. E-arşiv Fatura iade edilmelidir. Ürün/ürünlerin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili Banka veya finans kuruluşunun ürün/ürünlerin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün/ürünleri 3 (Üç) gün içinde teslimat giderleri kendisine ait olacak şekilde Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde ürün/ürünlerin bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.

MADDE 5.SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünleri sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün/ürünler, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (ondört) iş günü içinde ürün/ürünlerin bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Satıcı ürün/ürünleri 10 (on) iş günü içinde iade alır. Satıcı ürün/ürünlerin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) iş günü içinde Alıcı’ya iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürün/ürünlerden olan veya olmayan ürün/ürünlerden hasarlı olan ürün/ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcı’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 6 .SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

Ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli  www.vepa62.com adlı web sitesinde ürün/ürünlerin tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 7. CAYMA HAKKI

Alıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) iş günü içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün/ürünlerin www.vepa62.com  adlı web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, e-arşiv fatura çıktısındaki iade formunun doldurulmuş olması, ürün/ürünlerin kullanılmamış ve ürün/ürünlerin orijinal kutusunun hasarsız olarak Satıcı’ya ulaşması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürün/ürünlere ilişkin e-arşiv fatura çıktısının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ürünlerin kargo ile Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 10 (on) iş günü içinde ürün/ürünlerin bedeli Alıcı’ya Satıcı tarafından iade edilir ve 10 (on) iş günlük süre içinde ürün/ürünler Satıcı tarafından iade alınır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün/ürünler teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürün/ürünleri teslim aldığı veya Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) iş günü içerisinde ürün/ürünleri reddederek Sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren ürün/ürünleri geri almayı taahhüt eder.

MADDE 8. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır. Satıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, Satıcı'nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) iş günü içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için banka tarafından belirlenen prosedür Alıcı tarafından kabul edilir.)

MADDE 9. YETKİLİ MAHKEME

İş bu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 10. SÖZLEŞME TARİHİ

Satıcı tarafından daha önce onaylanmış bulunan iş bu sözleşme Alıcı tarafından [../../..] tarihinde onaylarak kabul edilmiş ve bir nüshası Alıcı’nın e-posta adresine gönderilmiştir.